SZÓVIRÁGOK

köztéri installáció 2022, Kerekerdő Park, Budapest

 

a készülés fázisai:

Koncepció

A mű egy installáció, amelyet az adott helyszín, a Kerekerdő park kis völgye inspirált. A városi környezetben megbújó kis terület különleges téri adottságokkal bír: a sík pesti környezetben nem csak hogy meglepően hat a szabályos mélyedés, de különös asszociációkat is kelt. Emlékeztet meteorit-becsapódás nyomára, vagy valamilyen ősi kultikus helyszínre. A feltehetően mesterségesen kialakított mélyedés természetes mezők, lejtők kicsinyített makettjeként is felfogható.

Szobrászi szempontból is előnyös helyszín: a városi környezet része, mégis alacsony fekvése miatt egy abból kiszakított darab, ami viszonylag homogén hátteret biztosít az ott megjelenő műtárgynak.

A kültérben való elhelyezkedés jó lehetőség a műalkotás és valós életszerű környezet összehangolására, együtt értelmezésére. Külön kihívást jelent, hogy ezúttal a mű mindennapi szituációk részesévé lesz, és emellett természetes fényben, a természet erőinek kitéve kell működnie.

Ezeket az adottságokat igyekeztem felhasználni a Szóvirágok című installáció megtervezésénél. Az izgalmas helyszínhez való alkalmazkodás a fent említett inspiráló hatásokon kívül jó alapot jelentett számomra a munkáimban az utóbbi időben megjelenő tematika, a természetes-mesterséges kérdéskör tovább gondolására. A kérdés több aspektusban szerepel, a természetes környezet, a természeti motívumok és az emberi természet jellegzetességeinek megidézésével.

Különböző távolságból való szemlélésével a mű különböző mélységei tárulnak fel. Távolról nézve, közeledve, belemenve, vagy mellette elhaladva: mindegyik helyzetben mutat valamit, és várhatóan mindegyikben működőképes. Lágy ívű fémszálak csoportjai elszórtan helyezkednek el a kis völgyben, természetes vadvirágos rét hatását keltik. Távolabbról nézve valószínűleg sokan valóban növénynek fogják vélni, csak közelebbről nézve fedezhető fel az ember-alkotta tárgyak mivolta. Így derül ki, hogy a szálak végén elhelyezkedő „virágok” tulajdonképpen betűk. A betűk használata a beszéd, az olvasás révén új dimenziót emel be a műbe. Az olvasás, a szavak értelmezése kontrasztban áll az installáció természetes hatású, tájba illeszkedő megjelenésével. Ez az új dimenzió az, ami a nézőt a mű részletes végigjárására ösztönözheti. A tárgy-csoportok mind egy értelmes magyar szó betűit tartalmazzák: lehetőséget tartogatva a néző számára, hogy a szavakat kibogarászva alapvető emberi érzéseket idézzen fel magában. Szándékom szerint a valós érzések ilyen konkrét megfogalmazása, ebben a környezetben zavarba ejtő hatást kelthetnek. Érdekel, hogy a kontraszt, ami műtárgy természetes környezetbe illeszkedése, természetes növényi organizmussal való hasonlósága és a betűk szabályossága, a nyelv konkrét értelmezhetősége között áll, feloldódhat-e a megjelenített szavak jelentése által. Hiszen az alapvető, élőlényekre jellemző érzések, -legyen az pozitív, vagy negatív- mind természetesek, ha úgy vesszük, ugyanazon mezőn helyezkednek el.

Release   csoportos kiállítás A.P.A.! Galéria

Az Ateliers Pro Arts húsz éves működés után bezárja kapuit. Ezzel a kiállítással búcsúzik.

Ateliers Pro Arts Budapest, Horánszky u. 5.

megnyitó: 2022 április 1. 19 óra

a kiállítás megtekinthető: április 30-ig

Kiállítók: Baksai József, Boros Mátyás, Csáky Dávid, Schilf Mária, Cseh Lili, Csiszér Zsuzsi, Drozdik Orshi, Erős Ágost Koppány, G. Szabó Beáta, Haász Katalin, Kovács Lola, Nagy Gábor György, Nánay Szilamér, Németh Zoltán, Juhász Dóra, Palkó Tibor, Romvári Márton, Szanyi Borcsa, Verebics Ágnes

Minden Lehet   kiállítás A.P.A.! Galéria

2022 január 14- február 5

A kiállítást megnyitja: Mogán Orsolya

gitáron közreműködik: Gyárfás István