Szóvirágok

public art installáció  Budapest, Kerekerdő Park     2022 május

A Ferencvárosi Önkormányzat 2021-es Public Art pályázatára készült Szóvirágok című installáció a Kerekerdő Park kis kerek völgyére lett komponálva.

A Szóvirágok megtervezésénél az izgalmas helyszínhez való alkalmazkodás jó alapot jelentett számomra a munkáimban az utóbbi időben megjelenő tematika: a természetes-mesterséges kérdéskör tovább gondolására. A kérdés több aspektusban szerepel a műben: a természetes környezet, a természeti motívumok és az emberi természet jellegzetességeinek megidézésével.

Különböző távolságból való szemléléssel a mű különböző gondolati rétegei tárulnak fel. A fém szálak csoportjai elszórtan helyezkednek el a kis völgyben, természetes vadvirágos rét hatását keltve. Távolabbról valószínűleg sokan valóban növénynek vélik, csak közelebbről nézve fedezhető fel az ember-alkotta tárgyak mivolta. Így derül ki, hogy a szálak végén elhelyezkedő „virágok” tulajdonképpen betűk. A betűk használata a nyelv révén új dimenziót emel be az alapvetően szobrászi installációba. Az olvasás, a szavak értelmezése kontrasztban áll az installáció természetes hatású, tájba illeszkedő megjelenésével. Ez az új dimenzió az, ami a nézőt a mű részletes végig járására ösztönözheti. A tárgy-csoportok mind-mind egy értelmes magyar szó betűit tartalmazzák: új lehetőséget tartogatva a néző számára, hogy a szavakat kibogarászva alapvető emberi érzéseket idézzen fel magában. Szándékom szerint az emberi érzések konkrét megfogalmazása, ebben a környezetben zavarba ejtő hatást kelthetnek. Érdekelt, hogy a kontraszt, ami műtárgy természetes környezetbe illeszkedése, természetes növényi organizmussal való hasonlósága és a betűk szabályossága, a nyelv konkrét értelmezhetősége között áll, feloldódhat-e a megjelenített szavak jelentése által. Hiszen az alapvető, élőlényekre jellemző érzések, -legyen az pozitív, vagy negatív- mind természetesek, ha úgy vesszük, ugyanazon mezőn helyezkednek el.

Az tér bejárásához, az installáció értelmezéséhez még több kedvet kívántam adni egy játék keretében: a kiolvasott szavakat elküldve egy szóvirág-csokor kerül kisorsolásra.

Azt gondolom, ezzel az installációval sikerült a kortárs képzőművészetet közelebb hozni a közönséghez, újfajta kapcsolódási pontokat teremtve a mű befogadására.